Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
828704
od 07 stycznia 2005Status » Treść


 

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu jest jednostką utworzoną przez Radę Powiatu w Międzyrzeczu. Powstaliśmy na mocy Uchwały Nr III/ 7 /98 Rady Powiatu Międzyrzecz z dnia 18 grudnia 1998r.   podjętej na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i oraz art.36 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póz zm.) w związku z art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz. 60 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 lipca 1998 r o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 668). 

Nazwę naszej jednostki organizacyjnej uzyskaliśmy na mocy Uchwały Nr V/ 6 /99 Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 31 marca 1999r.
Statut Naszej jednostki nadano Uchwałą Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr XLIII/344/06 z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu.Lista załączonych plików      
Uchwala Nr V/6/99 Rady Powiatu w Miedzyrzeczu (25kB) pobierz pokaż
Uchwala Nr III/ 7 /98 Rady Powiatu Miedzyrzecz (21kB) pobierz pokaż
Uchwala nr XLIII-344-06 z dnia 28-06-2006 (45.9kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Krzysztof Kliman

Ilość wyświetleń:

5014

Źródło:

Ostatnia zmiana:

2007-03-27 09:20:50

Utworzony:

2005-02-08 12:46:35

Historia zmian


BIP ver. 2.0