Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
828688
od 07 stycznia 2005Komunikacja z urzędem » Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1664) w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

W celu złożenia wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP ( konto jest bezpłatne) – załóż konto.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1.       Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2.       Składanie dokumentów w godzinach pracy urzędu:
pn:     7:00 – 15:00
wt - pt:    7:00 – 15:00 
w sekretariacie instytucji mieszczącej się w pokoju nr 5, parter, przy ul. Słonecznej 24  w Międzyrzeczu na następujących nośnikach danych:

a.       Dyskietka 1,44 MB

b.       Pamięć masowa USB 1.1 i 2.0

c.        Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1.       Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

2.       Akceptowalne formaty załączników to:

a.       DOC, RTF

b.       XLS

c.        CSV

d.       TXT

e.       GIF, TIF, BMP, JPG

f.        PDF

g.       ZIP

3.       Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4.       Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Złóż pismo, wniosek za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Redaktor:

Krzysztof Kliman

Ilość wyświetleń:

2298

Źródło:

Krzysztof Kliman

Ostatnia zmiana:

2008-11-04 15:35:29

Utworzony:

2008-11-04 14:01:30

Historia zmian


BIP ver. 2.0