Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
828722
od 07 stycznia 2005Udostepnianie informacji » Sposób udostępniania informacji

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
-
     uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,

-     wglądu do dokumentów urzędowych,

-     dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z
 powszechnych wyborów.


Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

-      ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

-      udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej  (patrz załącznik nr 1 - wzór wniosku ),

-      wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

 

-    Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji  Publicznej jest
udostępniana
na wniosek osoby zainteresowanej.

-    Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

-    Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba

      występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.


Lista załączonych plików      
Wniosek - wzór (24kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Krzysztof Kliman

Ilość wyświetleń:

3629

Źródło:

Krzysztof Kliman

Ostatnia zmiana:

2007-11-07 10:51:48

Utworzony:

2005-05-09 20:22:46

Historia zmian


BIP ver. 2.0